Statistikkurser

Av | 6 januari, 2022

Liksom många andra grenar av matematik, datavetenskap och datavetenskap, finns det fler möjligheter än någonsin att lära sig sannolikhet och statistik online. Du kan fräscha upp din teoretiska grund med kurser i grundläggande statistik, statistisk slutledning, Bayesiansk statistik och regressionsmodeller; bygga upp dina datorkunskaper med kurser i R-programmering, statistik med Python och datavisualisering; och sätt din statistik och sannolikhetskunskap för att arbeta med kurser i företagsstatistik, ekonometri eller till och med biostatistik inom folkhälsan.

Vissa färdigheter och erfarenheter du kanske vill ha innan du startar en kurs inom sannolikhet och statistik. Man behöver ha genomgått gymnasiets kurser A-C samt specialiserad matematik. Där ingår förståelse för grafer, derivata och funktionslära. Erfarenheter från tillämpningar i arbetslivet kan också vara värdefullt, som att kunna känna igen kluster, luckor och trender i data.

Vissa ämnen relaterade till sannolikhet och statistik inkluderar dataexport och dataanalys, vilket innebär att leta efter trender i olika datamängder och ta ut dessa. Statistik och sannolikhet spelar också en roll i experimentell design och analys av beteende hos grupper av människor, djur och den naturliga världen. Meteorologer, psykologer, forskare och marknadsförare förlitar sig på statistik i sitt arbete. Andra relaterade ämnen inkluderar informatik och datavisualisering som kan göra det lättare att se tolkningar av data.