Sannolikhet och statistik

Av | 6 januari, 2022

Sannolikheten för att en händelse kommer att inträffa går att räkna fram exakt om man vet den totala mängden utfall. Statistik är analys av stora datamängder, vanligtvis med målet att antingen beskriva dessa data på ett användbart sätt eller dra slutsatser om en större datauppsättning baserat på ett representativt urval. Dessa två grenar av matematik kan betraktas som två sidor av samma mynt: statistik hjälper dig att förstå det förflutna, och sannolikhet hjälper dig att använda den kunskapen för att förutsäga framtiden.

Statistik och sannolikhet är viktiga verktyg för datavetenskap. Dessa färdigheter gör att du kan avgöra om dina datainsamlingsmetoder är sunda, få relevanta insikter från massiva datamängder, bygga analytiska modeller som ger användbara resultat och mycket mer.

Viktiga begrepp och kunskaper inom denna del av datavetenskap inkluderar samplingsfördelningar, statistisk signifikans, hypotestestning och regressionsanalys.