Så känner du igen en statistiker

Av | 6 januari, 2022

Som en gren av matematik kräver statistik hög räknefärdighet och kvantitativa färdigheter som grund. Det är dock bara början. Att vara statistiker är lite som att vara en detektiv – du behöver fantastiska analytiska färdigheter för att avgöra om din data är statistiskt signifikant, tolka den korrekt och testa om dina resultat är meningsfulla.

Även om statistikens grundteorier inte är nya, förlitar sig dagens statistiker på kraften hos avancerade datorprogram för att leverera djupare insikter. Därför är datorkunskap viktigt hos statistiker, och särskilt behöver man använda program som Stata och SAS samt programmeringsspråken R och Python. Slutligen blir all denna statistiska analys mycket mer användbar för problemlösning om du kan förmedla det effektivt. Därför är övertygande datavisualiseringsförmåga såväl som starka skriftliga och muntliga kommunikationsförmåga viktiga för att omsätta dina insikter i handling.